Tarieven

advocatuur

Onze tarieven zijn afhanelijk van de aard en omvang van uw zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de onderstaande mogelijkheden:

a) Gefinancieerde rechtbijstand:
Indien u niet in staat bent de kosten van de rechtsbijstand te betalen, bestaat de mogelijkheid om te procederen op basis van gefinancierde rechtshulp. Als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt dan kunnen wij voor u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren, maar ook wanneer u advies nodig hebt, of wanneer de advocaat voor u bemiddelt in een conflict.

Bij de verlening van een toevoeging door de Raad van de Rechtsbijstand moet u wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden. De actuele inkomens- en vermogensnormen treft u op www.rvr.org.

Het is mogelijk dat u naast een toevoeging toch nog andere kosten bent verschuldigd. Hierbij kunt u denken aan griffierecht, kosten uitreksels of kosten van eventueel in overleg met u in te schakelen deskundigen. De kosten die in uw zaak gemaakt worden, worden bij de klant in rekening gebracht.

b) Betaling van een ‘lump-sum’:
U betaalt vooral één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekereid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

c) Betaling op basis van uurtarief:
U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief.